Արթուր Զալինյանը ներկայացնում է իր անվան պատմությունը:

Advertisements