Հյուսիսային դպրոցի 3.2 դասարանցի Արթուր Զալինյանը դիտարկում է Արարատը Հյուսիսային դպրոցի տանիքից: