Նախապատրաստվում ենք Բնագիտա-տեխնիկական ստուգատեսին. հավաքում ենք փազլներ, լեգոներ, ուսուցողական-կառուցողական խաղեր: