Անհրաժեշտ նյութեր` կարտոֆիլ և յոդ

Ներկայացնում է Արթուր Զալինյանը